TRSRO Bot

Have problem script teleport can not found … fix please… testing problem

Its about media.pk. Bot cant find npc cz their names are different. U can change media.pk

Oyun türkçe olduğu için bot npcleri görmüyor ve böyle bir hata çıkıyor. Oyunu ingilizce media.pk sını kullanırsan bir sıkıntı olmuyor en azından bende sorun düzeldi.

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.