Tr Sro Proxy C10 Error Problem

Login problem with En Sro Proxy. As you know, Tr Sro applies a very strict policy on proxy, and frankly, I started having problems with proxies to enter the game.
On entry to the game.
There is still no solution for the c10 error.
We will ask our esteemed managers for help in solving this problem. We really couldn’t use the boat. Because we can’t login with proxy. This and similar topics have been opened before, yes, but we could not find a consistent answer. Please, you can contact me under this topic or privately for the solution of the problem.

Tr Sro Proxy ile giriş sorunu. Bildiğiniz üzere Tr Sro proxy konusunda baya sıkı politika uyguluyor ve açıkçası proxyler ile oyuna giriş konusunda sorun yaşamaya başladım.
c10 hatası ile ilgili olarak hala bir çözüm bulunabilmiş değil.
Değerli yöneticilerimizden bu soruna çözüm konusunda yardım isteyeceğiz. Hakikaten botu kullanamaz olduk. Çünkü proxy ile giriş yapamıyoruz. Daha önce bu ve buna benzer konular açıldı evet ama tutarlı bir cevap bulamadık. Lütfen bu konunun altına veyahut bana özelden de ulaşabilirsiniz sorunun çözümü açısından.

1 Like

çözümü var ama kimsenin bilmemesi daha doğru olur. neticede gereksiz yere trafik oluyor, bot çarlarımız oyuna giremiyor.

2 Likes

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.