Trader withdrawal problem // kervan çekerken doğrulama

Engilis : they put a block in the game. How can I get over it. If you help, please fill in the picture.

Türkçe : oyunda bir engelleme koymuşlar. bunu nasıl aşabilirim. yardım ederseniz memnun olurum resimdeki kısmı doldurun diyor.

Selam, Hello,

Alttaki kodu not defterine yapıştır. > Farklı kaydetten “dosyaadi.py” şeklinde kaydet ve hemen altındaki dosya türünü tümü yaparak kaydet. > Kaydettiğin dosyayı bot klasöründe “Plugins” klasörüne at > Bot içinde Plugins sekmesinde Reload yaparak durum penceresinde yüklendiğine emin ol.

English: Use the code below. Thanks @Ryan for the codes.

from phBot import *
import phBotChat

import re
from time import sleep

def handle_chat(t, player, msg):
if len(player) == 0:
m = re.findall(r’(\d+)', msg)
if m and len(m) >= 2:

 	if msg.find('+') != -1 or msg.find(' x ') != -1:
 		result = int(m[0]) + int(m[1])
 	else:
 		result = int(m[0]) * int(m[1])

 	sleep(1.0)

 	log('Sending result %s' % str(result))
 	if msg.find('/answer') != -1:
 		phBotChat.All('/answer ' + str(result))
 	else:
 		phBotChat.All(str(result))

elif player == ‘RemoLogger’ or player == ‘Bot’ or player == ‘BotCheck’:
m = re.findall(r’(\d+)', msg)
if m:
if len(m) == 1:

 		sleep(1.0)

 		log('Sending result %s' % str(m[0]))
 		phBotChat.Private(player, str(m[0]))

 	elif len(m) >= 2:

 		if msg.find('+') != -1 or msg.find(' x ') != -1:
 			result = int(m[0]) + int(m[1])
 		else:
 			result = int(m[0]) * int(m[1])

 		sleep(1.0)

 		log('Sending result %s' % str(result))
 		phBotChat.Private(player, str(result))
 elif msg.lower().find('kervankey') != -1:
 	sleep(1.0)
 	phBotChat.Private(player, 'Kervankey')

elif player.find(‘JobSecure’) != -1 and msg.find(‘Job experience’) != -1:
sleep(1.0)
phBotChat.Private(player, str(get_character_data()[‘job_current_exp’]))

log(‘[%s] Loaded’ % name)

Formatting is messed up. Just link to my thread instead.

@Ryan @Adalet için yardım edermsiniz bu konu için ?.