Tr sro otomati̇k gi̇ri̇ş

Merhaba tr silkroad için seth & haroeris & anubis gibi uniqlere otomatik giriş varmıdır?

  1. soru : ScriptCommands.py nasıl çalışıyor ? Araştırdım ama pek bir bilgi yok ?

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.