Şehre Döndükten Sonra Reverse Kullan SORUNU

Aylardır bu konu hakkında bir çözüm arıyorum.
Ölünen yere reverse doğru bir şekilde gidiyor. Fakat elimle kasılma alanında return scroll kullanıyorum ve Şehre döndükten sonra Reverse Kullan’a tıklıyorum Return kullanılan yere dönmüyor. Bot kendisi Return Scroll Kullanıyor Ama Yinede En son Return Scroll Kullanılan Yere Dönmüyor.

I’ve been looking for a solution on this issue for months.
He goes reverse right to the place where he died. But I use a return scroll in the contraction area with my hand and after returning to the city, I click Use Reverse Return does not return to the place where it is used. The bot itself uses the return scroll, but still the last return scroll is not used.

2 Likes

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.