Ph bot baglantı sorunu?

iSRO / SilkroadR / vSRO / cSRO SilkroadR için 23 gün kaldı
[21:22:19] Veri yükleme durumu: 100%
[21:22:33] gateway sunucu bağlantısı [45.58.13.127: 15779]
[21:22:34] Bağlandı
[21:23:36] Otomatik Yeniden Bağlanma: Giriş ekranına ulaşmadan önce bağlantı kesildi
[21:23:36] Otomatik Deneme: Deneme işlemi başlatıldı
[21:23:38] gateway sunucu bağlantısı [45.58.13.21: 15779]
[21: 23:40] Bağlandı

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.