Ph Bot Autoflowering Issue ( PH BOT OTOMATİK ÇİÇEK AÇTIRMA SORUNU)

ph bot
contraction area
I made the use flower settings. Shit flowers bloom automatically, but I can’t see the flowers. Can you help me solve the problem?

Ph bot
Kasılma alanı
Çiçek kullan ayarlarını yaptım. Bok çiçekleri açıyor otomatik olarak fakat çiçekleri göremiyorum. Sorunu çözmemde yardımcı olur musunuz ?

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.