Opening more manager on pc

İ have Multi ip PC and i must create Multi phbot and manager different folders. But managers dont open phbots. How can i di setting to managers.

Birden fazla ip ye sahip PC ye sahibim. Bu ip leri kullanmak için farklı klasörlerde phbot ve manager kurup her birinde 2 şer karakter açmak istiyorum. Fakat manager Lara start verdiğimde çakışma oluyor ve hiç birisi oyuna girmiyor. Sistemde baktığımda phbot.exe ler durmadan açılıp kapaniyor. Bu konuda manager da nasıl bir ayar yapmam gerek

1 Like

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.