Akademi plugin Pls Turkish or video have?

Akedemi plugini yapmış jelly diye bir arkadaş ingilizce yayınlamış ama ben ve benim gibi anlamayanlar çözemiyor şunu türkçeye çevirecek bir babayiğit yokmu mümkünse deniyen yabancılar yapıyor biz yapamıyoruz

English : im english very bad exuseme

Wa are need academy plugin iknow have
But we do not understand make video or turkish good translate
@JellyBitz thank for your efforts
Good day all Silkroad Comminty